XII International Ontology Congress

12 Edition (2016): Physis kai Polis

XI Edition / XI Edición

Program XI Edition (PDF)

OLD QUESTIONS ON PHYSIS, CONTEMPORARY APPROACHES

Under the Honorary Presidency of Bas van Fraassen

PHYSISSan Sebastian – Barcelona October 1st – 6th 2014

Special Edition: A Coruña, October 23rd 2014

Some speakers 

D. Z. ALBERT (Columbia University) F. J. AYALA (Templeton Prize, Irvine, California) V. CAMPS (UAB) E. CARBONELL (URV-ATAPUERCA) J. I. CIRAC (Max-Planck-Institut für Quantenoptik ) C. COHEN-TANNOUDJI (Nobel Award – ENS) A. ESTANY (UAB) José Ignacio LATORRE (Universitat de Barcelona) J. LADYMAN (University of Bristol) T. MAUDLIN (New York University) D. SFENDONI-MENTZOU(Aristotle U. of Thessaloniki) J. M. RAIMOND (École Normale Supérieure Paris) S. SAUNDERS (University of Oxford) L. TARCA (Ca’foscari, Venezia) B. VAN FRAASSEN (Princeton University)

Sections: I. The problem of realism: state of the art  I. 1. The realist-antirealist debate in Greek Thought. I. 2. The realist-antirealist debate in Contemporary Philosophy. I. 3. 50 Years of Bell’s Theorem: Quantum Mechanics and Scientific Realism. I. 4. The debate of realism through the History of Thought. II. The rise of the human animal: state of the art II. 1. Historical perspective:  The conception of human being through the History of Thought. II. 2. Philosophical anthropology and Contemporary Science. II. 3. The emergency of the language. II. 4. The debate on the rise of the human animal from Palaeontology and Genetics.

 

Programa XI Edición (PDF)

San Sebastian 1-4 de octubre de 2014 / Barcelona 6 de octubre de 2014 / Sesión especial: A Coruña 23 de Octubre de 2014

Bajo de Presidencia de Honor de Bas van Fraasen

PHYSISVIEJAS CUESTIONES SOBRE LA PHYSIS, APROXIMACIONES CONTEMPORÁNEAS

En 1948 el premio Nobel de física Erwin Schrödinger interrumpió un curso de doctorado en el Trinity College de Dublin argumentando que, antes de seguir con su labor como físico era necesario conocer el significado de la palabra Physis. En el libro resultante de esta reflexión Schrödinger parece sostener que la mejor manera de mantenerse fiel al espíritu científico es retornar a las raíces del pensamiento occidental.

Desde la mecánica cuántica a la lingüística, de la paleontología a las ciencias cognitivas, los descubrimientos del último siglo representan un envite para el pensamiento contemporáneo en la medida que estos han contribuido a la subversión los principios clásicos de concepción de la naturaleza.

En esta edición el Congreso Internacional de Ontología abordará dos cuestiones, que probablemente han acompañado a la humanidad desde sus inicios,  y que  fueron centrales para los pensadores griegos: la cuestión del realismo y el problema de la esencia del animal humano.

Program XI Edition (PDF)

San Sebastian 1-4 de octubre de 2014 / Barcelona 6 de octubre de 2014 / Sesión especial: A Coruña 23 de Octubre de 2014

Bajo de Presidencia de Honor de Bas van Fraasen

PHYSIS

VIEJAS CUESTIONES SOBRE LA PHYSIS, APROXIMACIONES CONTEMPORÁNEAS

  1. EL PROBLEMA DEL REALISMO:  ESTADO DE LA CUESTIÓN
  2. LA EMERGENCIA DEL ANIMAL HUMANO (bajo el auspicio de ATAPUERCA)

En 1948 el premio Nobel de física Erwin Schrödinger interrumpió un curso de doctorado en el Trinity College de Dublin argumentando que, antes de seguir con su labor como físico era necesario conocer el significado de la palabra Physis. En el libro resultante de esta reflexión Schrödinger parece sostener que la mejor manera de mantenerse fiel al espíritu científico es retornar a las raíces del pensamiento occidental.

Desde la mecánica cuántica a la lingüística, de la paleontología a las ciencias cognitivas, los descubrimientos del último siglo representan un envite para el pensamiento contemporáneo en la medida que estos han contribuido a la subversión los principios clásicos de concepción de la naturaleza.

En esta edición el Congreso Internacional de Ontología abordará dos cuestiones, que probablemente han acompañado a la humanidad desde sus inicios,  y que  fueron centrales para los pensadores griegos: la cuestión del realismo y el problema de la esencia del animal humano.

Program XI Edition (PDF)

Donostia 2014ko urriak 1-4 / Bartzelona 2014ko urriak 6 / Bilkura berezia: A Coruña 2014ko urriak 23

Bas van Fraasenen Ohorezko Lehendakaritza pean

PHYSIS

PHYSISARI BURUZKO GAI ZAHARRAK, GAUR EGUNEKO HURBILKETAK

  1. ERREALISMOAREN ARAZOA: AUZIAREN EGOERA
  2. GIZA ABEREAREN LARRIALDIA (ATAPUERCAren gerizan)

1948an Erwin Schrödinger fisikako Nobel saridunak Dublingo Trinity Collegeko doktorego ikastaro bat eten zuen honako hau argudiatuz: fisikari gisa lanean jarraitu baino lehen,  ezinbestekoa zela Physis hitzaren esanahia ezagutzea. Gogoeta honen ondorioz sortu zen liburuan, badirudi Schrödingerrek baiesten duela zientziaren espirituari leial izateko modurik onena mendebaleko pentsamenduaren sustraietara itzultzea dela.

Mekanika kuantikotik hizkuntzalaritzara, paleontologiatik zientzia kognitiboetara, azken mendeko aurkikuntzak erronka bat dira pentsamendu garaikidearentzat, aurkikuntza horiek naturaren kontzepzioari buruzko printzipio klasikoak iraultzen lagundu duten neurrian.

Ekitaldi honetan Ontologiako Nazioarteko Kongresuak bi gairi helduko die, segur aski gizateriari hasiera-hasieratik kezka sortarazi diotenak eta greziar pentsalarientzat funtsezkoak izan zirenak: errealismoaren auzia eta giza aberearen esentziaren arazoa.

MENU

© Copyright 2014 International Ontology Congress - All rights reserved | Web by CREACTITUD | Top